جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

مینا سلطانی (نویسنده)

نام کاربر کتاب‌خوون : مینا سلطانی

تاریخ عضویت: 1399/01/18

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/01/18

تعداد کتاب خوانده شده : 30

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های مینا سلطانی (2 کتاب)

پشت پرده مه
پشت پرده مه
فارسی
پشت پرده مه
0
فصل زندگی
فصل زندگی
فارسی
فصل زندگی
4.67

یادداشت های مینا سلطانی

پرسش از مینا سلطانی

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.

فقعالیت های نویسنده

مدیای مینا سلطانی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

مینا سلطانی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (14968 صفحه)
30 کتاب
0%
(0%) 30/0
224 روز از سال گذشته و 142 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 67 صفحه

خوانده شده (30 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)