جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

عباس عابدی (نویسنده)

میانگین 5 از 1 رای

کتاب های عباس عابدی (2 کتاب)

اشک و ماه
اشک و ماه
فارسی
اشک و ماه
5
قصه حاجات (تحفه هندوستان)
قصه حاجات (تحفه هندوستان) قصه حاجات (تحفه هندوستان)
فارسی
قصه حاجات (تحفه هندوستان)
0

یادداشت های عباس عابدی

پرسش از عباس عابدی

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.

فقعالیت های نویسنده

مدیای عباس عابدی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)