جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

پریا حضرتی (نویسنده)

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های پریا حضرتی (5 کتاب)

هو الغنی (دفتر شعر)
هو الغنی (دفتر شعر)
فارسی
هو الغنی (دفتر شعر)
0
به سوی او (دفتر شعر)
به سوی او (دفتر شعر)
فارسی
به سوی او (دفتر شعر)
0
بی گفت‌و‌گوی تو (دفتر شعر)
بی گفت‌و‌گوی تو (دفتر شعر)
فارسی
بی گفت‌و‌گوی تو (دفتر شعر)
0
لباس زخمی (دفتر شعر)
لباس زخمی (دفتر شعر)
فارسی
لباس زخمی (دفتر شعر)
0
بدون کلمات (دفتر شعر)
بدون کلمات (دفتر شعر)
فارسی
بدون کلمات (دفتر شعر)
0

یادداشت های پریا حضرتی

پرسش از پریا حضرتی

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.

فقعالیت های نویسنده

مدیای پریا حضرتی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)