1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - سایبانی از حصیر: مجموعه 7 داستان کوتاه
سایبانی از حصیر: مجموعه 7 داستان کوتاه
داستان‌های معاصر فارسی,
فارسی

نویسنده : اصغر عبداللهی

ناشر: چکامه 

ژانر: داستان‌های معاصر فارسی 

سال انتشار: 1369

تعداد صفحه: 118

تعداد بازدید: 127

;
;

یادداشت ها

مرورها و نظرات

کتاب های اصغر عبداللهی (4 کتاب)

دفترهای داستان: مجموعه‌ی آثار و مقالات با آثاری از: اختر اعتمادی، شاپورجورکش، محمد چرم‌شیر، ابوتراب خسروی، نغمه رازانی، اعظم رسولی، شهرزاد صباغ، اصغر
دفترهای داستان: مجموعه‌ی آثار و مقالات با آثاری از: اختر اعتمادی، شاپورجورکش، محمد چرم‌شیر، ابوتراب خسروی، نغمه رازانی، اعظم رسولی، شهرزاد صباغ، اصغر دفترهای داستان: مجموعه‌ی آثار و مقالات با آثاری از: اختر اعتمادی، شاپورجورکش، محمد چرم‌شیر، ابوتراب خسروی، نغمه رازانی، اعظم رسولی، شهرزاد صباغ، اصغر
فارسی
دفترهای داستان: مجموعه‌ی آثار و مقالات با آثاری از: اختر اعتمادی، شاپورجورکش، محمد چرم‌شیر، ابوتراب خسروی، نغمه رازانی، اعظم رسولی، شهرزاد صباغ، اصغر
0
کتاب اصفهان
کتاب اصفهان کتاب اصفهان کتاب اصفهان
فارسی
کتاب اصفهان
0
سایبانی از حصیر: مجموعه 7 داستان کوتاه
سایبانی از حصیر: مجموعه 7 داستان کوتاه
فارسی
سایبانی از حصیر: مجموعه 7 داستان کوتاه
0
در پشت آن مه
در پشت آن مه
فارسی
در پشت آن مه
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: داستان‌های معاصر فارسی

نسترن
نسترن
0
سکوتی که شنیده شد ...
سکوتی که شنیده شد ...
4
دم دراز
دم دراز
0
قصه‌های بی‌بی
قصه‌های بی‌بی
0
اسپرسوی زهرماری
اسپرسوی زهرماری
0
غریبه‌ای در غبار
غریبه‌ای در غبار
0
‏‫مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی
‏‫مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی
0
دریای طوفانی
0
بچه‌ها دلستان
بچه‌ها دلستان
0
شهرآشوب: داستانی شورانگیز و اجتماعی که خواندن آن را به همه خانواده‌ها توصیه می‌کنیم
شهرآشوب: داستانی شورانگیز و اجتماعی که خواندن آن را به همه خانواده‌ها توصیه می‌کنیم
0
آب و ماهی: مجموعه داستان کوتاه
آب و ماهی: مجموعه داستان کوتاه
0
آنسوی خاکریز: بازکشت
0

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: