1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - به جای دیگری

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

به جای دیگری
داستان‌های معاصر فارسی,
فارسی

به جای دیگری

به جای دیگری

نویسنده : مصطفی خرامان  

ناشر: قدیانی  

ژانر:   داستان‌های معاصر فارسی  

سال انتشار: 1375

تعداد صفحه: 328

تعداد بازدید: 11

میانگین 0 از 0 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

مصطفی خرامان

میانگین 0 از 0 رای

مصطفی خرامان، 1334 / تهران / کارشناسی ارشد؛ برخي از سمت هاي او: عضو هیات مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شش دوره، چهار دوره بازرس، یک دوره خزانه‌دار، یک دوره دبیر عضو شورای نویسندگان سروش ...

کتاب های مصطفی خرامان (15 کتاب)

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
فارسی
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
0
برنده یا بازنده و چند داستان دیگر
برنده یا بازنده و چند داستان دیگر برنده یا بازنده و چند داستان دیگر
فارسی
برنده یا بازنده و چند داستان دیگر
0
تابع بی‌نهایت و چند داستان دیگر
تابع بی‌نهایت و چند داستان دیگر تابع بی‌نهایت و چند داستان دیگر
فارسی
تابع بی‌نهایت و چند داستان دیگر
0
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
فارسی
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر
0
بازجویی خانواده‌ی قلندری
بازجویی خانواده‌ی قلندری
فارسی
بازجویی خانواده‌ی قلندری
0
دختران علیه دختران
دختران علیه دختران
فارسی
دختران علیه دختران
0
شبگرد ناشی
شبگرد ناشی
فارسی
شبگرد ناشی
0
مزه زندگی
مزه زندگی
فارسی
مزه زندگی
0
فرشته‌ها از کجا می‌آیند
فرشته‌ها از کجا می‌آیند فرشته‌ها از کجا می‌آیند
فارسی
فرشته‌ها از کجا می‌آیند
0
مزه زندگی
مزه زندگی
فارسی
مزه زندگی
0
حادثه چهارم
حادثه چهارم
فارسی
حادثه چهارم
0
ماجراهای پسر سرکار عبدی: چهار داستان پلیسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: چهار داستان پلیسی ماجراهای پسر سرکار عبدی: چهار داستان پلیسی ماجراهای پسر سرکار عبدی: چهار داستان پلیسی
فارسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: چهار داستان پلیسی
0
ماجراهای پسر سرکار عبدی: شش داستان پلیسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: شش داستان پلیسی ماجراهای پسر سرکار عبدی: شش داستان پلیسی ماجراهای پسر سرکار عبدی: شش داستان پلیسی
فارسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: شش داستان پلیسی
0
ماجراهای پسر سرکار عبدی: پنج داستان پلیسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: پنج داستان پلیسی ماجراهای پسر سرکار عبدی: پنج داستان پلیسی
فارسی
ماجراهای پسر سرکار عبدی: پنج داستان پلیسی
0
به جای دیگری
به جای دیگری
فارسی
به جای دیگری
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: داستان‌های معاصر فارسی

هفت خوان رستم
هفت خوان رستم
0
با کتلت‌ها شوخی نکن (صرفه‌جویی در مصرف آب)
با کتلت‌ها شوخی نکن (صرفه‌جویی در مصرف آب)
0
پس از خورشید
پس از خورشید
5
حس خفته
حس خفته
0
دختر ماه‌منیر
دختر ماه‌منیر
5
عشق مقدس
عشق مقدس
0
روز گودال
روز گودال
0
می‌بخشم ولی فراموش نمی کنم
می‌بخشم ولی فراموش نمی کنم
5
سفر به ریشه‌ها: مجموعه داستان
سفر به ریشه‌ها: مجموعه داستان
0
اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
2
عاتکه
عاتکه
0
سالومه
سالومه
0