1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - چه زود، دیر شد

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

چه زود، دیر شد
داستان‌های معاصر فارسی,
فارسی

چه زود، دیر شد

چه زود، دیر شد

نویسنده : شهره وکیلی  

ناشر: علم  

ژانر:   داستان‌های معاصر فارسی  

سال انتشار: 1386

تعداد صفحه: 546

تعداد بازدید: 12

میانگین 4 از 1 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

شهره وکیلی

میانگین 5 از 1 رای

کتاب های شهره وکیلی (15 از 25 کتاب )

پریشانی
پریشانی پریشانی
فارسی
پریشانی
5
جان مریم
جان مریم
فارسی
جان مریم
4
خاک سرخ
خاک سرخ
فارسی
خاک سرخ
0
چرا این طور شد؟
چرا این طور شد؟
فارسی
چرا این طور شد؟
0
خشم و گناه
خشم و گناه
فارسی
خشم و گناه
4.67
وقتی لیلی گم شد
وقتی لیلی گم شد
فارسی
وقتی لیلی گم شد
0
بگشای لب
بگشای لب
فارسی
بگشای لب
0
وقتی عشق در می‌زند
وقتی عشق در می‌زند
فارسی
وقتی عشق در می‌زند
0
جادوی نهفته
جادوی نهفته
فارسی
جادوی نهفته
0
آسان، اما سخت
آسان، اما سخت آسان، اما سخت
فارسی
آسان، اما سخت
0
رازهای من
رازهای من
فارسی
رازهای من
0
وقتی آن تناور درخت خانه شکست
وقتی آن تناور درخت خانه شکست
فارسی
وقتی آن تناور درخت خانه شکست
4
بی من مرو
بی من مرو
فارسی
بی من مرو
0
چه زود، دیر شد
چه زود، دیر شد
فارسی
چه زود، دیر شد
4
سفیدبخت
سفیدبخت
فارسی
سفیدبخت
3.5

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: داستان‌های معاصر فارسی

آتلاز
آتلاز
0
با گنجشکها بودم! مجموعه داستان
با گنجشکها بودم! مجموعه داستان
0
الیزا و جام کویدیچ
الیزا و جام کویدیچ
0
خنکای سپیده دم سفر
خنکای سپیده دم سفر
3
به دنبال خودم
به دنبال خودم
0
مسافر غریب
0
ن‍اخ‍وان‍ده‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‍ازده‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌
0
شعله
0
پری (میس رز)
پری (میس رز)
0
آرامش گنجشک‌ها: مجموعه داستان‌های بسیار کوتاه
آرامش گنجشک‌ها: مجموعه داستان‌های بسیار کوتاه
0
شب خیس
شب خیس
0
داستان لیلی و مجنون
داستان لیلی و مجنون
0