1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - گودال (مجموعه داستانها)

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

گودال (مجموعه داستانها)
داستان‌های معاصر فارسی, کوتاه,
فارسی

گودال (مجموعه داستانها)

گودال (مجموعه داستانها)

نویسنده : پیام ارمندیی  

ناشر: مدیر فلاح  

ژانر:   داستان‌های معاصر فارسی   کوتاه  

سال انتشار: 1398

تعداد صفحه: 96

تعداد بازدید: 3

میانگین 0 از 0 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

پیام ارمندیی

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های پیام ارمندیی (1 کتاب)

گودال (مجموعه داستانها)
گودال (مجموعه داستانها) گودال (مجموعه داستانها)
فارسی
گودال (مجموعه داستانها)
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

امتحان نهایی
امتحان نهایی
0
سریرا، سیلویا و دیگران (مجموعه داستان)
سریرا، سیلویا و دیگران (مجموعه داستان)
0
نقل و نبات
نقل و نبات
0
آوای باد
0
امید آسمانی
امید آسمانی
0
مترو نوشت: جریان زندگی زیر شهر تهران
مترو نوشت: جریان زندگی زیر شهر تهران
0
با دریا حرف می‌زد
با دریا حرف می‌زد
0
در آغوش عروسک
در آغوش عروسک
0
نون و القلم
نون و القلم
0
تناسخ
تناسخ
0
از سرفه، از سکوت
از سرفه، از سکوت
0
پندهای قندپهلو: برای من و شماست که عبرت بگیریم: مجموعه‌ای از 62 داستان زیبا، 62 نکته عبرت‌آموز
پندهای قندپهلو: برای من و شماست که عبرت بگیریم: مجموعه‌ای از 62 داستان زیبا، 62 نکته عبرت‌آموز
0