1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - گنجشک و دانه ی عجیب (برگرفته از افسانه های کهن ایرانی)

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)
آموزنده و اخلاقی, تمثیلی و عامه,
فارسی

گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)

گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)

نویسنده : اکرم سلیمانی  

ناشر: فرای علم  

ژانر:   آموزنده و اخلاقی   تمثیلی و عامه  

سال انتشار: 1394

تعداد صفحه: 16

تعداد بازدید: 65

میانگین 0 از 0 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

اکرم سلیمانی

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های اکرم سلیمانی (1 کتاب)

گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)
گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی) گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)
فارسی
گنجشک و دانه‌ی عجیب (برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی)
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب