1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - معجزه گفت وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم
داستان‌های معاصر آمریکایی, زنان,
فارسی

معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم

معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم

نویسنده : سوزان ‌مکرنسکی هیت‌لر  

مترجم: اکرم کرمی  

ناشر: صابرین  

ژانر:   داستان‌های معاصر آمریکایی   زنان  

تعداد صفحه: 372

تعداد بازدید: 37

میانگین 4 از 1 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

فریده هاشمی
1399/03/19 07:06

سوزان ‌مکرنسکی هیت‌لر

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های سوزان ‌مکرنسکی هیت‌لر (1 کتاب)

معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم
معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم
فارسی
معجزه گفت‌وگو: راز دستیابی به زندگی مشترک عاشقانه و مستحکم
4

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب