1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)
نقد, شعر آمریکایی - معاصر,
فارسی

رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)

نویسنده : مایکل مارچنکو  

ناشر: نشر علم  

ژانر:   نقد   شعر آمریکایی - معاصر  

سال انتشار: 1398

تعداد بازدید: 73

میانگین 0 از 0 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

مایکل مارچنکو

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های مایکل مارچنکو (1 کتاب)

رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)
رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار) رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)
فارسی
رقصیدن روی خاکستر (برگزیده اشعار)
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب