1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)
نقد, شعر فارسی - کلاسیک (قدیم),
فارسی

پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)

نویسنده : علیرضا محمودی  

ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران  

ژانر:   نقد   شعر فارسی - کلاسیک (قدیم)  

سال انتشار: 1398

تعداد بازدید: 38

میانگین 0 از 0 رای

یادداشت ها

مرورها و نظرات

علیرضا محمودی

میانگین 0 از 0 رای

کتاب های علیرضا محمودی (2 کتاب)

پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)
پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری) پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)
فارسی
پیشگامان نظم فارسی (تحلیل سبک‌شناسی شعر قرن سوم و چهارم هجری)
0
جنایت جردن
جنایت جردن
فارسی
جنایت جردن
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری
0
دهر در نگاه شاعران
0
دوازده قرن تاریخ شعر و ادب در ایران: قرن دوم تا قرن ششم هجری
0
نامه باستان: نمایه گزارش بیت‌ها
0
دوازده قرن تاریخ شعر و ادب در ایران: قرن هفتم تا قرن دهم هجری
0
دوازده قرن تاریخ شعر و ادب در ایران: قرن یازدهم هجری تا عصر حاضر
0
نامه باستان: نمایه گزارش بیت‌ها
0
ملتمسات
0
در دریای دری: زبان و ادبیات فارسی برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
0
در شعر زیستن: بیست و شش مقاله پیرامون شعر و شاعری و شاعران در ایران
0
نظریه یاکوبسن در اشعار فرخی، عنصری، منوچهری
0