1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - خاطرات درخت سیب

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

خاطرات درخت سیب
کوتاه, داستان‌های فارسی - معاصر,
فارسی

خاطرات درخت سیب

نویسنده : محمدعلی قجه  

ناشر: سایلاو  

ژانر:   کوتاه   داستان‌های فارسی - معاصر  

سال انتشار: 1398

تعداد بازدید: 6

میانگین 0 از 0 رای
سیبی سرخ از شاخه‌ای بلند بر زمین می‌افتد، بر خاک می‌غلتد و بر بستر نرم چمن آرام می‌گیرد... و چون اطراف را می‌کاود خویشتن را در دشتی سرسبز می‌یابد، مرغزاری پهناور که گویی بی‌انتهاست... کمی بعد باد می‌وزد و آسمان، ملتهب و پریشان می‌گرید و سیب باران را تجربه می‌کند. اما تلخی‌های دنیاي شیرین سیب را می‌شکافد و دانه‌ای کوچک از قلبش بیرون می‌آید، دانه‌ای که هنوز برای ستیز با سختی‌ها ناتوان است... .

یادداشت ها

مرورها و نظرات

محمدعلی قجه

میانگین 0 از 0 رای