تاریخ عضویت: 1399/03/10

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/01/12

تعداد کتاب خوانده شده : 49

تعداد کتاب درحال خواندن : 3

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 10

خوانده شده (49 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
حامد علی نژاد

آخرین فعالیت ها

1400/01/12 16:14
1399/12/24 02:56
1399/12/23 20:15
1399/12/23 19:09
1399/12/16 21:29
حامد علی نژاد به
بیتا نگهبان امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

حامد علی نژاد در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1118 صفحه)
3 کتاب
0%
(0%) 3/0
25 روز از سال گذشته و 340 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 45 صفحه