جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

علیرضا شهمیرزادی

تاریخ عضویت: 1398/08/21

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/05/10

تعداد کتاب خوانده شده : 25

تعداد کتاب درحال خواندن : 22

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 49

خوانده شده (23 کتاب)

برنامه برای خواندن (49 کتاب)

دلنوشته های علیرضا شهمیرزادی

آخرین فعالیت ها

1399/05/10 22:13
1399/04/08 12:59
علیرضا شهمیرزادی به داستانک
معتاد امتیاز 1 داده است
1399/04/02 09:55
علیرضا شهمیرزادی به داستانک
طاقچه‌بالا امتیاز 5 داده است
1399/03/30 00:01
علیرضا شهمیرزادی به داستانک
از عبید زاکانی امتیاز 4 داده است
1399/03/26 12:22
علیرضا شهمیرزادی به داستانک
انار مَلَس امتیاز 4 داده است
1399/03/26 11:47
1399/03/16 14:59
علیرضا شهمیرزادی به داستانک
فرمون امتیاز 5 داده است
1399/03/15 11:23
1399/02/21 16:19

درحال خواندن (22 کتاب)

بابا لنگ دراز = Daddy-long-legs
0
(0%) 0/0
به هوای تو
به هوای تو
3.8
(0%) 0/524
یه نفر مثل تو
یه نفر مثل تو
4.17
(4%) 28/582
زندگی کن!: داستانهای کوتاه و شگفت‌انگیز
زندگی کن!: داستانهای کوتاه و شگفت‌انگیز
0
(0%) 0/242
به گفته آقام: از همین جا هم آسمان را می‌توان دید
به گفته آقام: از همین جا هم آسمان را می‌توان دید
0
(4%) 8/168
تابستان اول
تابستان اول
0
(0%) 0/104
ملانصرالدین در تورنتو
ملانصرالدین در تورنتو
0
(0%) 0/316
بیداری
بیداری
0
(0%) 0/231
گزینه‌ی اشعار
گزینه‌ی اشعار
0
(0%) 0/284
مجموعه اشعار شهریار
مجموعه اشعار شهریار
0
(0%) 0/750
1984
1984
4.4
(2%) 10/400
شازده کوچولو
شازده کوچولو
1
(12%) 10/80
ترمه و گلاب
ترمه و گلاب
4.5
(0%) 0/512
کوچه
کوچه
3.64
(1%) 10/736
هویت
هویت
4
(2%) 12/542
دلقک
دلقک
3
(0%) 0/276
می‌بخشم ولی فراموش نمی‌کنم
می‌بخشم ولی فراموش نمی‌کنم
4
(1%) 10/510
شب آفتابی
شب آفتابی
3.67
(0%) 0/564
خواب و بیدار
خواب و بیدار
4.55
(0%) 0/584
قصه‌های شاهنامه: داستان برزو و سیاووش
قصه‌های شاهنامه: داستان برزو و سیاووش
4
(0%) 0/112
دختری با گوشواره مروارید
دختری با گوشواره مروارید
4.33
(0%) 0/250
بوف کور
4.86
(0%) 0/112

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

علیرضا شهمیرزادی در سال 1399

چالش سال
22 کتاب
خوانده شده (5045 صفحه)
14 کتاب
63%
(63%) 14/22
260 روز از سال گذشته و 106 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 20 صفحه

گروه های من