تاریخ عضویت: 1399/02/11

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/01/15

تعداد کتاب خوانده شده : 9

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
ماندانا خلیل‌زاده

آخرین فعالیت ها

1399/11/18 02:31

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

ماندانا خلیل‌زاده در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (357 صفحه)
1 کتاب
0%
(0%) 1/0
25 روز از سال گذشته و 340 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 15 صفحه