تاریخ عضویت: 1399/02/13

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/01/24

تعداد کتاب خوانده شده : 34

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 5

خوانده شده (34 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
پریسا رحیمی

آخرین فعالیت ها

1400/01/21 15:29
1399/12/03 14:42
1399/11/19 20:19
1399/11/05 02:19

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

پریسا رحیمی در سال 1400

چالش سال
20 کتاب
خوانده شده (935 صفحه)
2 کتاب
10%
(10%) 2/20
25 روز از سال گذشته و 340 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 38 صفحه