1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

شقایق

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 16، ط. 1، کدپستی: ۱۳۱۴۹۶۳۸۴۱

تلفن : ۶۶۴۰۳۲۹۹ ، ۶۶۴۹۶۸۲۸

مدیرمسئول: کاظمی‌پور، ابوالقاسم
زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف
نوع ناشر: خصوصی
پست الکترونیک: niloofar_kazemipoor@yahoo.com
وب‌سایت: http://www.shaghayeghbooks.com
تاریخ تأسیس: ۱۳۶۹
شماره پروانه نشر: ۲۶۱