1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

مروارید

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، بن‌بست صفاری، پ. 1، کدپستی: ۱۳۱۵۶۸۵۵۳۳

تلفن : ۶۶۴۰۰۸۶۶ ، ۶۶۴۱۴۰۴۶

مدیرمسئول: حسن‌زاده، منوچهر

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: morvarid.publication@gmail.com

وب‌سایت: http://www.morvarid-pub.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۷۰

شماره پروانه نشر: ۷۷۴