1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فرهاد

آدرس : تهران - تهران خ. فاطمی، مقابل سازمان آب، پ. 159، ط. 2، واحد 4

تلفن : ۸۸۹۵۶۲۵۸ ، ۸۸۹۶۱۴۲۲

مدیرمسئول: صادقی، محمدرضا

زمینه فعالیت: فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی،

نوع ناشر: خصوصی

وب‌سایت: http://www.fatemi.ir

تاریخ تأسیس: ۱۳۷۱

شماره پروانه نشر: ۵۸۰