1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

ثالث

آدرس : تهران - تهران خ. کریم‌خان زند، بین خ. ایرانشهر و خ. ماهشهر، پ. 148و 150، کدپستی: 1584783816

تلفن : ۸۸۳۲۵۳۷۶ ، ۸۸۳۲۵۳۷۷

مدیرمسئول: جعفریه، محمدعلی

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: nashresless@gmail.com

وب‌سایت: http://www.salesspub.com

تاریخ تأسیس: 1376

شماره پروانه نشر: 2105