1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

افق

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظری غربی، نبش ک. جاوید یکم، پ. 2، کدپستی: 1314675351

تلفن : ۶۶۴۱۳۳۶۷ ، ۶۶۴۱۴۲۸۵

مدیرمسئول: هاشمی‌نژاد، رضا

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: ofoq_farhangi@yahoo.com

وب‌سایت: http://www.ofoqco.com

تاریخ تأسیس: 1369

شماره پروانه نشر: 486