1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

علی

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. روانمهر، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 136، ط. 1، واحد. 1، کدپستی: ۱۳۱۴۹۹۳۶۸۴

تلفن : ۶۶۴۹۱۲۹۵ ، ۶۶۴۹۱۸۷۶

مدیرمسئول: حسن نوری، محمود
زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف
نوع ناشر: خصوصی
پست الکترونیک: info@alipub.ir
وب‌سایت: http://www.alipub.ir
تاریخ تأسیس: ۱۳۷۶
شماره پروانه نشر: ۲۱۵۶