1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

چشمه

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ. وحید نظری، پ. 35، کدپستی: 1315685674

تلفن : ۸۸۹۰۷۷۶۶ ، ۶۶۴۹۲۵۲۴

مدیرمسئول: کیائیان، حسن

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: nashrecheshme@gmail.com

وب‌سایت: http://www.cheshmeh.com

تاریخ تأسیس: 1372

شماره پروانه نشر: 601