1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

قدیانی

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ. 90، کدپستی: ۱۳۱۴۷۳۳۸۶۱

تلفن : ۶۶۴۰۴۴۱۰ ، ۶۶۹۷۵۷۸۹

مدیرمسئول: قدیانی، نادر

زمینه فعالیت: كتابهای كودكان و نوجوانان

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: nghadyani@gmail.com

وب‌سایت: http://www.ghadyani.org

تاریخ تأسیس: ۱۳۶۹

شماره پروانه نشر: ۱۶۱