1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

کارگاه فیلم و گرافیک سپاس

آدرس : تهران - تهران خ. ایرانشهر، تقاطع خ. سمیه، ک. ظهیرالاسلام، پ. 5، واحد 6، کدپستی: ۱۵۸۱۷۳۴۴۳۱

تلفن : ۸۸۸۴۰۳۶۹ ، ۶۶۴۸۸۱۷۹

مدیرمسئول: زاشکانی، سعید

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: sepasatelier@gmail.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۹

شماره پروانه نشر: ۹۵۵۵