1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

تمدن علمی

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، بن بست گرانفر، پ. 4، ط. همکف غربی، کدپستی: 1314665935

تلفن : 66412358

مدیرمسئول: علمی، محمد امین

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: nashre.elm@gmail.com

تاریخ تأسیس: 1392

شماره پروانه نشر: 11387