1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

آثار فاخر

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز خ. 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغتمال، جنب بانک سامان، پ. 11، کدپستی: 5138658188

تلفن : 35551848

مدیرمسئول: دواتگری‌ظهیری، امیر

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: saheefeh14@yahoo.com

تاریخ تأسیس: 1390

شماره پروانه نشر: 10146