1. سایت کتاب خوون
  2. همراهی برای بهبود کتابخوون

بهبود کتابخوون

وضعیت فرم:
تایید نشده

ایده، توسعه و اصلاح...

همراه کتاب خوون باشید!

همانطور که از نام برنامه های مبتنی بر شبکه اجتماعی پیداست، تمرکز اصلی فعالیت آنها بر خواست و نظر کاربران و ارتباط میان آنهاست.

گروه کتاب‌خوون به عنوان یک شبکه اجتماعیِ کتاب محور همواره تمام تلاش خود را به منظور جذابیت این شبکه، برای شما همراهان گرامی انجام می‌دهد. پس لازم است از فکر و ایده و راهنمایی شما در این راه استفاده ببریم و بدانیم چه عواملی می تواند موجب رضایت بیشتر شما بشود.

به همین منظور  درخواست داریم تا  با دادن پیشنهادات و ایده های خود جهت بهبود و توسعه این شبکه کتاب محور، مارا در جلب رضایت تمامی کاربران و همراهان کتاب خوون (که ارزشمندترین سرمایه ما هستند) یاری کنید.

ضمنا با هدایای فرهنگی از ایده های خوب دوستان قدردانی خواهیم کرد، پس با وقت گذاشتن بر  یافتن راهکارهای تازه و نیز بهبود شرایط فعلی ما را کمک و همراهی کنید.

با تشکر: دوستان شما در گروه کتاب خوون