منوچهر بیگدلی‌خمسه (مترجم)

مشخصات مترجم

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های منوچهر بیگدلی‌خمسه (11 کتاب)

کابوس
کابوس
فارسی
کابوس
0
محاکمه
محاکمه محاکمه
فارسی
محاکمه
0
مسخ
مسخ مسخ
فارسی
مسخ
0
آنا کارنینا
آنا کارنینا
فارسی
آنا کارنینا
4
ابله
ابله
فارسی
ابله
0
دن آرام
دن آرام دن آرام
فارسی
دن آرام
0
آثار کاره نین
آثار کاره نین
فارسی
آثار کاره نین
0
آثار کاره نین
آثار کاره نین
فارسی
آثار کاره نین
0
دن آرام
دن آرام
فارسی
دن آرام
0
ابله
ابله
فارسی
ابله
0
آناکاره نین
آناکاره نین
فارسی
آناکاره نین
0

یادداشت های
منوچهر بیگدلی‌خمسه

پرسش از منوچهر بیگدلی‌خمسه

فقعالیت های نویسنده

مدیای منوچهر بیگدلی‌خمسه

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.