قاسم کبیری (مترجم)

مشخصات مترجم

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های قاسم کبیری (9 کتاب)

دمیان
دمیان دمیان دمیان
فارسی
دمیان
0
خون اجنبی
خون اجنبی خون اجنبی
فارسی
خون اجنبی
0
خوشبخت مردن
خوشبخت مردن
فارسی
خوشبخت مردن
0
شب‌های روشن و نازک ‌دل
شب‌های روشن و نازک ‌دل
فارسی
شب‌های روشن و نازک ‌دل
0
زیر دنده‌های چرخ
زیر دنده‌های چرخ زیر دنده‌های چرخ
فارسی
زیر دنده‌های چرخ
0
خوشبخت مردن
خوشبخت مردن
فارسی
خوشبخت مردن
0
آخرین تابستان کلینگزور
آخرین تابستان کلینگزور
فارسی
آخرین تابستان کلینگزور
0
خبرهای عجیب از ستاره‌ای دیگر
خبرهای عجیب از ستاره‌ای دیگر
فارسی
خبرهای عجیب از ستاره‌ای دیگر
0
گرگ بیابان
گرگ بیابان
فارسی
گرگ بیابان
0

یادداشت های
قاسم کبیری

پرسش از قاسم کبیری

فقعالیت های نویسنده

مدیای قاسم کبیری

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.