خسرو باقری (مترجم)

مشخصات مترجم

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های خسرو باقری (2 کتاب)

کره اسب
کره اسب
فارسی
کره اسب
0
ترازوی بالک‌ها
ترازوی بالک‌ها
فارسی
ترازوی بالک‌ها
0

یادداشت های
خسرو باقری

پرسش از خسرو باقری

فقعالیت های نویسنده

مدیای خسرو باقری

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.