نرگس درخشان (نویسنده)

مشخصات نویسنده

نام کاربر کتاب‌خوون : نرگس درخشان

تاریخ عضویت: 1399/01/19

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/01/19

تعداد کتاب خوانده شده : 0

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

<p dir="rtl">من باکتاب صدها سال زیسته وصدها سرگذشت را زندگی کردم.با کتاب بارهاطعم عشق ونفرت شکست وپیروزی حتی مرگ راچشیدم من باکتاب زندگی را ساختم کودکیم قصه خوش وخرمی بود درکوچه پس کوچ های قدیمی .باخنکی نمناک سقاخانه وزیر بازارچه مسقف که هوایش عطر مهربانی وصفا داشت.کوچه مابیشتر ازچهارفصل داشت.بهارباعید واقاقی ویاسی که خرمن می شد روی دیوارها هنوز عطر افشانی یاس ها تمام نشده امتحان ثلث سوم ازراه می رسیدوشبهای بهاری زیرتیرچراغ برق کوچه خلوتی می شد مثلا برای مرور درسها .تابستان کوچه ماصفای دیگری داشت.گرما را آب سرد حوضی که روی آن راداربست مو پوشانده بود وخوابیدن در پشت بام چاره می کرد.پشت بام ورصد کردن ستاره ها ازعلایقی ست که هرگز از دلم بیرون نرفته وهمچنان عاشقانه پیگیر چندوچون آن هستم.بوی پاییزومهرمهربانش همراه می شد با تقلا برای تهیه آذوقه زمستان رب گوجه وترشی ونعنای خشک وشادی رفتن به مدرسه .زمستان کوچه مابخیل نبود.برف ریزانش اوج شادمانی بچه ها می شد.ماه رمضان ومحرم فصل های دیگر مابودند.دکان هایی که تاسحر باز می ماند و همسایه هایی که آیند وروند داشتتد مبادا کسی خواب بماند.محرم باسیاه پوش کردن تکیه شروع می شد سینه زنی علم کشی تعزیه وچای روضه که خوردن داشت .اما آنچه کودکیم راپربار وشیرین کردکتاب بود وعطشی بود که به خواندن داشتم.طوریکه قبل از ورود به دبیرستان بیشتر آثار نویسندگان بزرگ جهان راخوانده وبا تاریخ وزندگی ملل مختلف آشنا شدم.کتاب که درکودکی ونوجوانی بهترین تفریحم بود.درجوانی دوست وراهنمای راه پرخطرم شد.جوانیم که دریایی طوفانی ومتلاطم بود.به مدد آموخته هایم از کتاب بی آنکه تجربه ایی از زندگی سخت داشته باشم طوفان مشکلات رایکی پس ازدیگری پشت سرگذاشتم .چهار فرزند خلف حاصل زحماتم بود.فرزندانی صالح باتحصیلات عالی که موجب افتخارم بودند وهستتد.ازاین بابت همیشه شاکر خداوند هستم.نوشتن را بلد بودم اما فرصتی نداشتم تا بتوانم افکارم را روی کاغذ بیاورم .وقتی زندگی دوباره روی خوش نشان داد.نوشتن راشروع کردم نوشتن برایم شغل ومنبع درآمد نیست .دلی است واز سرعلاقه .اولین اثرم پروین بودکه سال ۱۳۸۸چاپ شدوچندی بعد به چاپ دوم رسید.دومین اثرم خانه نیاوران است وشش بار تجدید چاپ شده .به موازات رمان فعالیت های در زمینه مقاله نویسی داشتم .ساعت سه منتظرم سومین اثرم سال ۱۳۹۴ به چاپ رسید با سوژه ایی ازبطن جامعه کارگری ومشکلات جوانان .سعی من در نوشتن بازگو کردن حقیقت زندگی ست ونه داستان های بی پایه واساس.اگر در کتابم اتفاقی را تعریف کردم حتما معادل آن را در واقعیت دیده یا شنیده ام .از نظرمن قصه باید موجب بیداری شود نه خواب .برای همین تلخی حقیقت را به شیرینی دروغ ترجیح می دهم . که رستگاری جز باروبرو شدن باحقیقت دست نمی دهد .ودر آخر مردمم را دوست دارم وآرزویم سربلندی همه آنهاست .وسر بلندی در دانایی ودانستن است .توصیه من به همه دوستان کتاب بخوانید تا بدانید.</p>

کتاب های نرگس درخشان (5 کتاب)

صدایی در شب سرد سوهانک
صدایی در شب سرد سوهانک
فارسی
صدایی در شب سرد سوهانک
0
صدایی در شب سرد سوهانک
صدایی در شب سرد سوهانک صدایی در شب سرد سوهانک
فارسی
صدایی در شب سرد سوهانک
4
ساعت سه منتظرم
ساعت سه منتظرم
فارسی
ساعت سه منتظرم
5
خانه نیاوران
خانه نیاوران
فارسی
خانه نیاوران
5
پروین
پروین
فارسی
پروین
0

یادداشت های
نرگس درخشان

پرسش از نرگس درخشان

فقعالیت های نویسنده

مدیای نرگس درخشان

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نرگس درخشان در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
217 روز از سال گذشته و 148 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.