آلن دوباتن (نویسنده)

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

اَلَن دو باتن  یک نویسنده، فیلسوف و مجری تلویزیون ساکن بریتانیا است.

کتاب‌های او موضوعات مختلفی را به شیوه‌ای فلسفی با تأکید بر ارتباط آن با زندگی روزمره بررسی می‌کند.

در سال ۲۰۰۸ او یکی از اعضای هیئت مؤسس یک سازمان جدید آموزشی با نام مدرسه زندگی بود.

دو باتن دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد ولی برای نوشتن کتب فلسفی به زبان ساده، آن را نیمه کاره رها کرد. مهم‌ترین کتب الن دو باتن، تسلی بخشی‌های فلسفه، هنر سیر و سفر و پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند، نام دارند.

کتاب های آلن دوباتن (14 کتاب)

اضطراب منزلت
اضطراب منزلت
فارسی
اضطراب منزلت
5
خودشناسی
خودشناسی خودشناسی
فارسی
خودشناسی
3
عشق، کار و منزلت در عصر مدرن
عشق، کار و منزلت در عصر مدرن عشق، کار و منزلت در عصر مدرن عشق، کار و منزلت در عصر مدرن عشق، کار و منزلت در عصر مدرن عشق، کار و منزلت در عصر مدرن
فارسی
عشق، کار و منزلت در عصر مدرن
3
گاهی که از نه شنیدن می‌ترسیم
گاهی که از نه شنیدن می‌ترسیم گاهی که از نه شنیدن می‌ترسیم
فارسی
گاهی که از نه شنیدن می‌ترسیم
3
آرامش
آرامش آرامش
فارسی
آرامش
3
در باب اعتماد به نفس
در باب اعتماد به نفس در باب اعتماد به نفس
فارسی
در باب اعتماد به نفس
5
چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟
چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟ چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟ چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟ چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟ چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟
فارسی
چرا با آدم اشتباهی ازدواج می‌کنیم؟
4
روان درمانی چیست؟
روان درمانی چیست؟
فارسی
روان درمانی چیست؟
5
جستارهایی در باب عشق
جستارهایی در باب عشق جستارهایی در باب عشق
فارسی
جستارهایی در باب عشق
5
مصائب عشق
مصائب عشق مصائب عشق مصائب عشق مصائب عشق مصائب عشق مصائب عشق
فارسی
مصائب عشق
4
یک هفته در فرودگاه
یک هفته در فرودگاه یک هفته در فرودگاه یک هفته در فرودگاه
فارسی
یک هفته در فرودگاه
2
سیر عشق
سیر عشق
فارسی
سیر عشق
3
سیر عشق
سیر عشق
فارسی
سیر عشق
0
سیر عشق
سیر عشق
فارسی
سیر عشق
4

یادداشت های
آلن دوباتن

پرسش از آلن دوباتن

فقعالیت های نویسنده

مدیای آلن دوباتن

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.