بهاره غفرانی (نویسنده)

مشخصات نویسنده

نام کاربر کتاب‌خوون : بهاره غفرانی

تاریخ عضویت: 1399/01/16

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/01/16

تعداد کتاب خوانده شده : 41

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

میانگین 5 از 2 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های بهاره غفرانی (1 کتاب)

آبنوس
آبنوس
فارسی
آبنوس
5

یادداشت های
بهاره غفرانی

پرسش از بهاره غفرانی

فقعالیت های نویسنده

مدیای بهاره غفرانی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

بهاره غفرانی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (7558 صفحه)
34 کتاب
0%
(0%) 34/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 81 صفحه

خوانده شده (41 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.