ثمین کمالی (نویسنده)

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های ثمین کمالی (2 کتاب)

بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
فارسی
بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
0
بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
فارسی
بررسی سرعت روایت در "داستان ویران" با تکیه بر آراء ژرار ژنت
0

یادداشت های
ثمین کمالی

پرسش از ثمین کمالی

فقعالیت های نویسنده

مدیای ثمین کمالی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.