معین فرخی (مترجم)

مشخصات مترجم

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

کتاب های معین فرخی (1 کتاب)

مصاحبه های کوتاه با مردان کریه
مصاحبه های کوتاه با مردان کریه
فارسی
مصاحبه های کوتاه با مردان کریه
0

یادداشت های
معین فرخی

پرسش از معین فرخی

فقعالیت های نویسنده

مدیای معین فرخی

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.