1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی ست (کتاب های ششم و هفتم)
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
داستان‌های معاصر فارسی,
فارسی

یادداشت ها

مرورها و نظرات

کتاب های نادر ابراهیمی (15 از 29 کتاب )

هزارپای سیاه و قصه های صحرا
هزارپای سیاه و قصه های صحرا
فارسی
هزارپای سیاه و قصه های صحرا
4
یک صعود باورنکردنی
یک صعود باورنکردنی
فارسی
یک صعود باورنکردنی
4
چهل نامه ی کوتاه به همسرم
چهل نامه ی کوتاه به همسرم
فارسی
چهل نامه ی کوتاه به همسرم
4.75
مردی در تبعید ابدی
مردی در تبعید ابدی
فارسی
مردی در تبعید ابدی
4
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
فارسی
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
0
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
فارسی
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
0
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
فارسی
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
0
یک عاشقانه ی آرام
یک عاشقانه ی آرام
فارسی
یک عاشقانه ی آرام
4.86
تضادهای درونی
تضادهای درونی
فارسی
تضادهای درونی
0
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
فارسی
آتش، بدون دود: گالان و سولماز، درخت مقدس، اتحاد بزرگ (کتابهای اول، دوم و سوم)
5
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
فارسی
آتش، بدون دود: هرگز آرام نخواهی گرفت هر سرانجام، سرآغازی‌ست (کتاب‌های ششم و هفتم)
5
ابن مشغله
ابن مشغله
فارسی
ابن مشغله
0
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
فارسی
آتش، بدون دود: واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو (کتاب‌های چهارم و پنجم)
5
ابن مشغله
ابن مشغله
فارسی
ابن مشغله
4
بر جاده‌های آبی سرخ: بر اساس زندگی میرمهنای دغابی (کتاب پنجم)
بر جاده‌های آبی سرخ: بر اساس زندگی میرمهنای دغابی (کتاب پنجم)
فارسی
بر جاده‌های آبی سرخ: بر اساس زندگی میرمهنای دغابی (کتاب پنجم)
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: داستان‌های معاصر فارسی

پوکه‌های سرخ عشق
پوکه‌های سرخ عشق
0
قلم قدیس
قلم قدیس
0
نفرین زمین
نفرین زمین
0
عشق و بانوی ناتمام
عشق و بانوی ناتمام
0
بانوی فانوس به دست
بانوی فانوس به دست
0
فرشین
فرشین
0
من، تو و دیگر هیچ... (مجموعه داستانهای کوتاه)
من، تو و دیگر هیچ... (مجموعه داستانهای کوتاه)
0
عمارت و هشت داستان دیگر
عمارت و هشت داستان دیگر
0
بانوی ارس: رمان تاریخی
بانوی ارس: رمان تاریخی
0
سیاه، سفید، خاکستری: مشتمل بر داستان‌های کوتاه و شیرین
سیاه، سفید، خاکستری: مشتمل بر داستان‌های کوتاه و شیرین
0
نامیرا
0
دریا خواهر است: مجموعه داستان
دریا خواهر است: مجموعه داستان
0

مشخصات نویسنده

میانگین 5 از 1 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

نادر ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران به‌دنیا آمد. ارایه فهرست کاملی از شغل‌های ابراهیمی، کار دشواری است. او خود در دو کتاب «ابن مشغله» و «ابوالمشاغل» ضمن شرح وقایع زندگی، به فعالیت‌های ...