1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - خدا بودن سخت است
خدا بودن سخت است
داستان‌های معاصر روسی,
فارسی
خدا بودن سخت است

خدا بودن سخت است

میانگین 0 از 0 رای

نویسنده : آرکادی بوریس

مترجم: هادی بهارلو  

ناشر: کتاب نیستان 

ژانر: داستان‌های معاصر روسی 

سال انتشار: 1398

تعداد صفحه: 224

تعداد بازدید: 32

;
;

یادداشت ها

مرورها و نظرات

کتاب های آرکادی بوریس (2 کتاب)

خدا بودن سخت است
خدا بودن سخت است
فارسی
خدا بودن سخت است
0
خدا بودن سخت است
خدا بودن سخت است
فارسی
خدا بودن سخت است
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: داستان‌های معاصر روسی

سه پرسش
سه پرسش
4
ماجراهای الکترونیک: الکترونیک، موجودی از چمدان
ماجراهای الکترونیک: الکترونیک، موجودی از چمدان
0
ماجراهای نادان و دوستانش
ماجراهای نادان و دوستانش
مترجم: فضه نظری
0
مرشد و مارگریتا
مرشد و مارگریتا
0
زیبا
زیبا
0
روسلان وفادار: فاجعه‌ی وفاداری در روزگار اسارت
روسلان وفادار: فاجعه‌ی وفاداری در روزگار اسارت
0
دکتر ژیواگو
دکتر ژیواگو
مترجم: علی محیط
0
دهکده اکلیوو
دهکده اکلیوو
0
حماسه آلپ
حماسه آلپ
0
خنده در تاریکی
خنده در تاریکی
0
تابستان در بادن بادن
تابستان در بادن بادن
0
النگوی یاقوت سرخ
النگوی یاقوت سرخ
0

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: