1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392
قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392
داستان‌های معاصر فارسی, کوتاه, مجموعه‌ها,
فارسی

کتاب های روح‌اله قلی‌پورمرزبالی (1 کتاب)

قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392
قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392 قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392 قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392
فارسی
قلم سرخ: آثار منتخب و برگزیده مسابقه ادبیات داستانی بسیج هنرمندان مازندران ویژه اجلاسیه ده هزار شهید مازندران - 1392
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

حیوانات اساطیری: تحلیل نماد‌پردازی حیوانات در داستانهای چوبک
حیوانات اساطیری: تحلیل نماد‌پردازی حیوانات در داستانهای چوبک
0
گوش‌ماهی‌هایی برای مرغ: داستانهای کوتاه
گوش‌ماهی‌هایی برای مرغ: داستانهای کوتاه
0
رخسار خاک: مجموعه آثار منتخب دومین جشنواره‌ی بزرگ داستان کوتاه
رخسار خاک: مجموعه آثار منتخب دومین جشنواره‌ی بزرگ داستان کوتاه
0
شش داستان واقعی
شش داستان واقعی
0
داستان‌های چکاوک
داستان‌های چکاوک
0
بامداد داستان 4: گزیده‌ای از آثار دانش‌آموزان داستان‌نویس در سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری
بامداد داستان 4: گزیده‌ای از آثار دانش‌آموزان داستان‌نویس در سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری
0
بهشت دسته‌جمعی
بهشت دسته‌جمعی
0
کارزار: به‌گزینی داستان‌های کوتاه در زمینه‌ی کار و کارگری با مقدمه، معرفی و تحلیل‌های کوتاه
کارزار: به‌گزینی داستان‌های کوتاه در زمینه‌ی کار و کارگری با مقدمه، معرفی و تحلیل‌های کوتاه
0
سراسر پنجره "مجموعه داستان‌های منتخب جایزه ادبی طهران"
سراسر پنجره "مجموعه داستان‌های منتخب جایزه ادبی طهران"
0
ملکه دریا
ملکه دریا
0
بچه سوسول
بچه سوسول
0
از زندگی
از زندگی
0

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: