1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - عدل
عدل
داستان‌های معاصر فارسی, کوتاه, داستان فارسی,
فارسی
عدل

عدل

میانگین 4.4 از 5 رای

نویسنده : صادق چوبک

ناشر: طاقچه 

ژانر: داستان‌های معاصر فارسی  کوتاه  داستان فارسی 

تعداد بازدید: 141

این داستان کوتاه را در حدود ۴ دقیقه میتوانید بخوانید و لذت ببرید ;
این داستان کوتاه را در اپلیکیشن طاقچه میتوانید بخوانید;

یادداشت ها

مرورها و نظرات

Shahla Ramezani
1399/09/01 23:10
مونا بیگی
1399/07/20 12:06

کتاب های صادق چوبک (15 کتاب)

خیمه شب بازی
خیمه شب بازی
فارسی
خیمه شب بازی
0
انتری که لوطیش مرده بود
انتری که لوطیش مرده بود انتری که لوطیش مرده بود
فارسی
انتری که لوطیش مرده بود
0
عدل
عدل عدل عدل
فارسی
عدل
4.4
ته‌نگسیر
ته‌نگسیر
فارسی
ته‌نگسیر
0
تنگسیر
تنگسیر تنگسیر
فارسی
تنگسیر
5
روز اول قبر
روز اول قبر روز اول قبر
فارسی
روز اول قبر
0
چراغ آخر
چراغ آخر
فارسی
چراغ آخر
0
خیمه شب بازی
خیمه شب بازی خیمه شب بازی
فارسی
خیمه شب بازی
0
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
فارسی
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
0
چراغ آخر
چراغ آخر
فارسی
چراغ آخر
0
تنگسیر
تنگسیر
فارسی
تنگسیر
0
انتری که لوطیش مرده بود
انتری که لوطیش مرده بود
فارسی
انتری که لوطیش مرده بود
0
روز اول قبر
روز اول قبر روز اول قبر
فارسی
روز اول قبر
0
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
فارسی
انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
0
تنگسیر
تنگسیر
فارسی
تنگسیر
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

مشخصات نویسنده

میانگین 4.5 از 2 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

صادق چوبک، در سال 1295 هجری خورشیدی در بوشهر بدنیا آمد. پدرش تاجر بود، اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشهر و شیراز درس خواند و دوره کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. در سال 1316 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.