1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial
نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه‌سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial
نقد, شعر فارسی - معاصر,
فارسی

کتاب های امیکو اوکادا (1 کتاب)

نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه‌سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial
نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه‌سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه‌سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial
فارسی
نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه‌سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه (ادبیات تطبیقی - ایرانی) = The first emperor and imperial
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

بررسی مفاهیم آزادی و وطن در شعر دوره‌ی مشروطه
0
خنیاگری در باغ: جستارهایی درباره‌ی ترجمه‌ی ادبیات کلاسیک پارسی به انگلیسی
0
ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن
0
عید قربان و جلوه‌های آن در شعر و ادب پارسی
0
از کهن تا شعرهای کوچک من
0
در جستجوی شعر(مجموعه نوشتار، معرفی، نقد و گفتگو )
0
پنج گنج نو: نگاهی به زندگی و اشعار نیما یوشیج، مهدی اخوان‌ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
0
درنگ تماشا: در نقد و شعر امروز ایران
0
درنگ تماشا: در نقد و شعر امروز ایران
0
تاثیر شعر روایی (داستان) بر کودکان و نوجوانان
0
غوطه در مهتاب: مجموعه مقالات ادبی
0

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: