1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز
لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز
طنزآمیز, غیر داستانی فارسی - معاصر,
فارسی

نویسنده : رویا صدر

ناشر: مروارید 

ژانر: طنزآمیز  غیر داستانی فارسی - معاصر 

سال انتشار: 1398

تعداد بازدید: 170

;
نويسنده در اين کتاب قالب‌ها و مضامين مختلف را به کار گرفته و فرم‌هاي مختلف زباني را براي رسيدن به اشکال تازه‌اي از طنز تجربه کرده است؛ از نقيضه‌سازي متون ادبي و هنري گرفته تا فابل‌نويسي؛ ولي بيشتر آثار اين مجموعه جنبه روايي و داستاني دارد. مطالب اين کتاب بيش از آن‌که برکنش‌هاي داستاني طنز (طنز موقعيت) و يا فکاهه‌نويسي استوار باشند دغدغه زبان را دارند و ازاين‌رو مي‌توان آن‌ها را فرم گرايانه دانست؛ ولي تأکيد بر هويت زنانه و بررسي جايگاه زنان در روابط فردي و اجتماعي، بخش مهمي از آثار اين مجموعه را تشکيل مي‌دهد که اين امر از آن‌رو که طنز ما چهره‌اي مردانه دارد قابل‌توجه است.;

یادداشت ها

مرورها و نظرات

کتاب های رویا صدر (1 کتاب)

لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز
لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز
فارسی
لطفا نفس بکشید: مجموعه طنز
0

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر این کتاب

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: