1. سایت کتاب خوون
  2. سایت کتابخوون - کمک به کودک مضطرب
کمک به کودک مضطرب
غیر داستانی,
فارسی
کمک به کودک مضطرب

کمک به کودک مضطرب

میانگین 4 از 1 رای

نویسنده : رانلد راپی آن ویگنال هایدی لینهام سوزان اسپنس ونسا کابم

مترجم: سمیرا رستمی  

ناشر: نسل فردا  ارجمند 

ژانر: غیر داستانی 

تعداد صفحه: 320

تعداد بازدید: 184

;
;

یادداشت ها

مرورها و نظرات

کتاب های رانلد راپی (1 کتاب)

کمک به کودک مضطرب
کمک به کودک مضطرب
فارسی
کمک به کودک مضطرب
4

سایر کتابهای پیشنهادی از ژانر: غیر داستانی

سندروم آهن ربای انسانی
سندروم آهن ربای انسانی
4
زن بودن
زن بودن
4
والدین سمی
والدین سمی
4
هنر خوب زندگی کردن
هنر خوب زندگی کردن
4
آدم های سمی
آدم های سمی
1
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
4
کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند
کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند
5
اگر این نیز انسان است
اگر این نیز انسان است
4
وضعیت آخر
3
در جستجوی عشق
در جستجوی عشق
0
هر بار که معنی زندگی را فهمیدم،عوضش کردند
هر بار که معنی زندگی را فهمیدم،عوضش کردند
3
کتابی که آرزو می‌کنید والدینتان خوانده بودند
کتابی که آرزو می‌کنید والدینتان خوانده بودند
5

مشخصات نویسنده

میانگین 0 از 0 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش: