1. سایت کتاب خوون
  2. چالش کتابخوانی من

چالش من

«چالش من» چی هست و به چه منظوری راه‌اندازی می‌شود؟

چالش کتاب‌خوانی برای هر کس، به معنای تعیین هدف در کتاب خواندن و در یک محدودۀ زمانی مشخص است.
چالش کتابخوانی یک عامل برای انگیزۀ بیشتر در کتابخوانی است. هر کس برای خود تعیین می‌کند که در سال جاری (از ابتدا تا انتهای سال) قصد دارد چند عنوان کتاب بخواند. سپس با خواندن هر کتاب (در فاصلۀ زمانی مذکور)، به صورت خودکار آن عنوان به فهرست کتاب های خوانده شدۀ شخص اضافه می‌شود و در هر زمان با نگاه کردن به «چالش کتابخوانی من» می‌توان فهمید که چند درصد و چند عنوان از هدفی که کاربر برای خودش برنامه‌ریزی کرده، محقق شده است؟
چالش کتابخوانی در طی مدت زمان قابل تغییر و اصلاح است. شخص می‌تواند تعداد عناوین چالش خود را کم یا زیاد کند.
همچنین برنامه کتابخوون می تواند به هر کاربر تعداد صفحۀ خوانده شده از ابتدای سال و نیز تعداد صفحات لازم برای مطالعۀ هرروزه تا پایان سال (برای رسیدن به هدف موردنظرش) را بگوید تا وی بتواند به اهدافِ چالش خود دست یابد.
نکتۀ جالب آنجاست که با مراجعه به صفحۀ دیگر کاربران نیز می‌توان از چالش تعریف شده و دستیابی به هدف آنان مطلع شد.
با کلید «خوانده شده» در پایین باکس «چالش کتاب‌خوانی من» می‌توان آثار خوانده شده تاکنون را مشاهده کرد.
لازم به ذکر است که در «چالش من»
• فقط کتاب‌هایی محاسبه می‌شوند که تاریخ پایان مطالعۀ آن کتاب در بازۀ زمانی سال جاری قرار گرفته باشد، بدون توجه به زمان شروع به خواندن کتاب مذکور!
• در چالش تعداد عناوین کتاب برای هدف‌گذاری و خواندن تعیین می‌شود و به تعداد صفحات کتاب در چالش کاری نداریم (فقط در محاسبۀ میزان کتاب‌خوانی روزانه از تعداد صفحاتِ خوانده شده استفاده می‌گردد).
اکنون شروع کنید: حتی اگر در میانۀ سال به کتاب‌خوون پیوسته‌اید و در مورد ماههای گذشته مجبور هستید تا کتاب‌های خوانده در آن مدت را اکنون وارد کنید.

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!