1. سایت کتاب خوون
  2. کتاب سال

انتخاب کتاب سال

انتخاب کتاب سال با حضور اهلِ کتاب و کتاب‌خوان‌ها

انتخاب کتاب سال که به عناوین مختلف در کشور برگزار و اجرا می‌گردد یکی از راه‌های شناخت آثار مورد توجه در هر سال می‌باشد، اما آنچه تاکنون کمتر رخ داده، انتخاب کتاب سال براساس خواست و سلیقۀ مخاطبان بوده است. انتخابی بر پایۀ نظرات تمامی افرادی که فقط کتاب می‌خوانند و هیچ تخصص ویژه‌ای در گزینش اثر ندارند، انتخابی بر مبنای تجربۀ کتابخوانی شخص و دوست داشتن و پسندیدن یک اثر در میان آثار مختلف و برخلاف هر چه تا به امروز داشته‌ایم.
در کتاب‌خوون اصل بر درستی سلیقۀ جمعی است، پس هر آنچه قرار است رخ دهد بر پایه و مبنای مخاطبانی است که میل و سلیقۀ خود را در انتخاب دخالت داده و در ژانرهای مختلف آثار مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. اولین سری نیز برای سال 1398 و کتاب‌های منتشر شده در این سال خواهد بود که به زودی با راهکاری خوب در خدمت شما خواهیم بود.
منتظر باشید... خیلی زود!