خطایی رخ داده است. خطا : UserDetail در حال حاضر در دسترس نیست

خوانده شده (0 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
آیدا فرزان پور

آخرین فعالیت ها

1400/06/23 19:22
1400/06/23 19:17
1400/06/23 19:14
1400/06/06 08:36
1400/04/18 16:59
1400/04/18 16:40
1400/04/18 16:31
1400/04/18 16:03

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

آیدا فرزان پور در سال 1400

چالش سال
30 کتاب
خوانده شده (3176 صفحه)
10 کتاب
33%
(33%) 10/30
183 روز از سال گذشته و 182 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 18 صفحه