تاریخ عضویت: 1400/07/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/08/13

تعداد کتاب خوانده شده : 0

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (0 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
سعید فلاحی

آخرین فعالیت ها

1400/08/13 04:09
سعید فلاحی به داستانک
مجموعه اشعار هاشور ۳۹ امتیاز 5 داده است
1400/08/10 14:32
سعید فلاحی به داستانک
مجموعه اشعار هاشور ۳۷ امتیاز 5 داده است
1400/08/07 01:09
سعید فلاحی به داستانک
مرگ دریا امتیاز 5 داده است
1400/07/26 13:22
سعید فلاحی به داستانک
مجموعه اشعار هاشور ۳۶ امتیاز 5 داده است
1400/07/23 13:54
سعید فلاحی به داستانک
مجموعه اشعار هاشور ۳۵ امتیاز 5 داده است
1400/07/20 15:35
سعید فلاحی به داستانک
انتظار امتیاز 5 داده است
1400/07/20 15:34
سعید فلاحی به داستانک
جغد وحشت امتیاز 5 داده است
1400/07/20 15:32
سعید فلاحی به داستانک
امید امتیاز 5 داده است
1400/07/05 12:02
سعید فلاحی به داستانک
شب امتیاز 5 داده است
1400/07/05 12:01
سعید فلاحی به داستانک
فصل آخر امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

سعید فلاحی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
252 روز از سال گذشته و 113 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه