تاریخ عضویت: 1398/03/29

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/04/11

تعداد کتاب خوانده شده : 59

تعداد کتاب درحال خواندن : 3

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

<p>یک اطلاعات مختصر و شخصی از خودم بیان میکنم980402</p>

خوانده شده (59 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
b-1

آخرین فعالیت ها

1399/04/11 02:56
b-1 به داستانک
ایستگاه لبخند امتیاز 3 داده است
1399/04/02 10:19
b-1 به داستانک
تخم مرغ لعنتي امتیاز 3 داده است
1399/04/01 01:36
b-1 به داستانک
از عبید زاکانی امتیاز 4 داده است
1399/03/18 13:06
b-1 به داستانک
غوغا امتیاز 4 داده است
1399/03/18 02:04
b-1 به داستانک
سرکوب امتیاز 4 داده است
1399/03/05 02:58
b-1 به
محمود دولت‌آبادی امتیاز 4 داده است
1399/02/24 02:07
b-1 به
اروینگ استون امتیاز 3 داده است
1399/02/23 19:02
b-1 به
سارا هاشمی امتیاز 4 داده است
1399/02/23 15:25
b-1 به
رویا اکبری امتیاز 4 داده است
1399/02/12 01:07
b-1 به کتاب

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

b-1 در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه