تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/09

تعداد کتاب خوانده شده : 45

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 15

خوانده شده (45 کتاب)

5

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
Fateme Taghizade

آخرین فعالیت ها

1400/02/09 15:48
1400/01/22 20:51
1399/09/17 23:14
1399/08/30 12:53
Fateme Taghizade به کتاب
کات امتیاز 4 داده است
1399/08/30 10:52
1399/08/23 10:57
Fateme Taghizade به کتاب
لهوف امتیاز 5 داده است
1399/08/05 17:25
1399/08/05 16:43
1399/07/14 13:19
1399/06/20 19:31
Fateme Taghizade به کتاب

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

Fateme Taghizade در سال 1400

چالش سال
48 کتاب
خوانده شده (744 صفحه)
1 کتاب
2%
(2%) 1/48
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 8 صفحه