تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/01/04

تعداد کتاب خوانده شده : 1

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

درحال خواندن (1 کتاب)

چشم‌هایش
چشم‌هایش
4.56
(55%) 150/272

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فاطمه پاکنام

آخرین فعالیت ها

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه پاکنام در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه